Fysioterapi på njurmottagningen inklusive dialysavdelning

Du som har kronisk njursvikt, hemdialys (hemo- eller peritonealdialys) eller om du ska eller har genomfört njurtransplantation kan träffa fysioterapeut via njurmottagningen. För dig som behandlas med hemodialys på dialysavdelningen finns möjlighet att träffa fysioterapeut i samband med behandlingen.  

Du kan få hjälp av fysioterapeuten med bland annat:

  • Gruppträning under dialysbehandling
  • Bedömning av fysisk förmåga 
  • Individuella träningsprogram att utföra i hemmet eller inom fysioterapins regi. 
  • Vid behov utprovning och utskrivning av hjälpmedel
  • Andningsgymnastik, till exempel om du har svårt att andas eller besväras av slem i luftvägarna.