Fysioterapi på medicinavdelningen

På medicinavdelningen träffar fysioterapeuten dig som är inneliggande på avdelning 7A och 7C, som är i behov av rehabilitering efter nytillkommen sjukdom eller skada.

Du kan få hjälp av fysioterapeuten med bland annat:

  • Andningsgymnastik, till exempel om du har svårt att andas eller besväras av slem i luftvägarna.
  • Bedömning av din förmåga att ta sig i och ur sängen samt att gå.
  • Utprovning av lämpligt gånghjälpmedel.
  • Inför utskrivning planeras för fortsatt rehabilitering utifrån vad som bedöms bäst för dig.