Fysioterapi på intensivvårdsavdelningen

Många patienter som vårdas på intensivvårdsavdelningen (IVA) har en sviktande andningsförmåga och behöver olika former av andningsstöd. Långvarigt sängläge har en negativ påverkan på andningsfunktion, cirkulation, muskelfunktion, koordination och balans.

Du kan få hjälp av fysioterapeuten med bland annat:

  • Andningsgymnastik, till exempel om du har svårt att andas eller besväras av slem i luftvägarna.
  • Att komma upp och sitta på sängkanten eller att med hjälp av specialanpassade stolar och andra hjälpmedel komma ifrån sängläge.
  • Att underhålla styrka och rörlighet i kroppen trots svår sjukdom och sängläge.