Fysioterapi på hjärtavdelningen

På hjärtavdelningen (HIA) träffar fysioterapeuten dig som är inneliggandes vid till exempel en hjärtinfarkt.

Du kan få hjälp av fysioterapeuten med bland annat:

  • Information om fysisk aktivitet efter en hjärtinfarkt
  • Information angående bland annat restriktioner och fysisk aktivitet till dig som har genomgått en hjärtoperation.
  • Andningsgymnastik, till exempel om du har svårt att andas eller besväras av slem i luftvägarna.
  • Ansträngningstest till exempel i trappa.
  • Utprovning av TENS mot kärlkramp.
  • Bedömning av din förmåga att ta sig i och ur sängen samt att gå.
  • Utprovning av lämpligt gånghjälpmedel.
  • Inför utskrivning planeras för fortsatt rehabilitering utifrån vad som bedöms bäst för dig.

Vid hjärtinfarkt eller annan kranskärlssjukdom erbjuds du delta i hjärtrehabilitering efter din sjukhusvistelse. Vid första besök får du träffa en fysioterapeut individuellt där ni planerar din rehabilitering. Ofta handlar det om att få till en livsstilsförändring och vara fysisk aktiv trots sin hjärtsjukdom. Det kan gälla råd om lämpliga aktiviteter och hur hårt och hur ofta du bör träna. Träningen på hjärtrehabiliteringen sker både individuellt och i grupp och du får möjlighet att komma igång och träna i en säker miljö.