Fysioterapi specialistvård - Hudiksvalls sjukhus

Som patient på Hudiksvalls sjukhus kommer du kanske att behöva hjälp av en fysioterapeut. Du som är inneliggande på någon av vårdavdelningarna, eller tillhör en av sjukhusets specialistmottagningar kan vid behov träffa oss. Du kan läsa mer under respektive klinik/avdelning.

Vi har våra lokaler i hus 11. Vi har välutrustade träningslokaler för att kunna ge dig bästa möjliga träning. Vi har ett samarbete med primärvårdens träningsbassäng och kan vid behov remittera dig dit för träning i vatten. Fysioterapeuterna handleder regelbundet fysioterapeutstudenter från Uppsala universitet.

När du är färdigbehandlad inom specialistvården hjälper vi dig att vid behov få kontakt med fysioterapeut inom primärvård, hemsjukvård och/eller kommunen.