Fysioterapi på reumatologienheten

På reumatologmottagningen träffar vi dig med bl.a. reumatoid artrit (RA), ankyloserande spondylit (Bechterew), psoriasisartrit, sklerodermi, myosit och SLE. Vi arbetar tillsammans med dig i team med bland annat läkare, sjuksköterska, arbetsterapeut och kurator.

Du kan få hjälp av fysioterapeut med bland annat:

  • Bedömning av ledrörlighet, muskelfunktion, hållning, koordination, balans, kondition, förflyttningsförmåga, smärta och samtal om livskvalitet och hur du hanterar din sjukdom. Utifrån detta lägger vi upp en behandlingsplan tillsammans med dig
  • Fysisk aktivitet (det du gör i din vardag) och träning
  • Smärtlindring som alternativ till läkemedel, bland annat genom träning, akupunktur och avspänning
  • Utprovning av lämpligt gånghjälpmedel
  • Remiss för utprovning av ortopedtekniska hjälpmedel, till exempel anpassade fotbäddar och skor
  • Information och instruktion om ledbelastning, ergonomi, energibesparande arbetssätt, principer för träning och fysisk aktivitet samt egenvård

Om du har ett stort rehabiliteringsbehov kan du erbjudas 3-4 veckors dagvårdsrehabilitering där hela teamets kompetens finns tillgänglig. På fysioterapin finns specialistkompetens inom reumatologi.