Fysioterapi på neurologmottagningen

Fysioterapeut ingår i neuroteamet och finns för dig som har läkarkontakt vid en neurologmottagning. Utöver fysioterapeut ingår läkare, sjuksköterska, psykolog, arbetsterapeut, dietist, kurator och logoped i neuroteamet. Vi erbjuder bedömning och stöd vid rehabilitering. Vid behov upprättas en rehabiliteringsplan. 

Fysioterapeuten kan hjälpa dig med:

  • Bedömning av muskelfunktion, rörlighet, smärta, hållning, koordination, balans, kondition, gång- och förflyttningsförmåga.
  • Fysisk aktivitet (det du gör i din vardag) och träning
  • Smärtlindring som alternativ till läkemedel, bland annat genom träning, akupunktur och avspänning
  • Bedömning av fallrisk och rådgivning kring gånghjälpmedel
  • Remiss för utprovning av ortopedtekniska hjälpmedel
  • Information och instruktion om träning, fysisk aktivitet och egenvård
  • Handledning till närstående