Fysioterapi på strokeenheten

På avdelning 109S träffar fysioterapeuten dig som har misstänkt stroke eller TIA. Du träffar oss vanligtvis inom första dygnet från det att du kommit till avdelningen. Då görs en bedömning av hur du har påverkats av din stroke/TIA.

Du kan få hjälp av fysioterapeuten med bland annat:

  • Träning av balans, styrka, rörlighet och koordination
  • Träning i att ta sig i och ur sängen samt att gå
  • Utprovning av lämpligt gånghjälpmedel
  • Andningsgymnastik, till exempel om du har svårt att andas eller besväras av slem i luftvägarna
  • Bedömning av din rörelseförmåga och fortsatt behov av rehabilitering

Till strokeenheten hör även Externa stroketeamet som fortsätter rehabiliteringen i hemmet efter utskrivning. Externa stroketeamet vänder sig till dig som nyligen insjuknat i stroke och skrivs ut till eget boende. Teamet består av fysioterapeut, arbetsterapeut, logoped, kurator, dietist och sjuksköterska.