Fysioterapi på ortopedkliniken

På ortopedavdelningen 112 O träffar fysioterapeuten patienter som till exempel har fått ett benbrott eller en ny led, såsom höft- eller knäprotes.

Till dagkirurgen och akuten kan fysioterapeut kallas för att träffa ortopediska patienter, om läkaren anser detta vara befogat.

På ortopedmottagningen finns möjlighet att träffa fysioterapeut direkt i samband med läkarbesöket om behov finns. Till oss på Fysioterapi Specialistvård kommer du också för uppföljningar efter planerade operationer av din axel, rygg, knäprotes eller höftprotes.

Du kan få hjälp av fysioterapeuten med bland annat:

  • Gångteknikträning
  • Träning av rörlighet och muskelstyrka
  • Bedömning av din rörelseförmåga och fortsatt behov av rehabilitering
  • Utprovning av lämpligt gånghjälpmedel
  • Information kring diagnos/operation och vilka rörelser du ska vara försiktig med samt hur aktiv du kan vara