Fysioterapi på kvinnokliniken

På kvinnokliniken träffar fysioterapeuten dig som är inneliggande på avdelning 108A och ibland även på BB och förlossningen, ofta efter en operation eller förlossning.

Du kan få hjälp av fysioterapeuten med bland annat:

  • Andningsgymnastik, till exempel om du har svårt att andas eller besväras av slem i luftvägarna
  • Träning i att ta sig i och ur sängen samt att gå
  • Smärtlindring som alternativ till läkemedel, bland annat genom träning
  • Bedömning av din rörelseförmåga och fortsatt behov av rehabilitering
  • Utprovning av lämpligt gånghjälpmedel