Fysioterapi på kirurgavdelningen

Verksamhetsområde kirurgi består av avdelningarna 111 A, 111 B och 112 K. Där vårdas du som genomgått bröstoperation, amputation, bukoperation, överviktsoperation, fått en traumatisk hjärnskada eller brännskada. Du som har genomgått bröstoperation i samband med cancer eller vårdats för brännskador kan erbjudas fortsatt kontakt via vår mottagning.

Du kan få hjälp av fysioterapeuten med bland annat:

  • Information om rehabilitering inför och efter större bukoperationer
  • Andningsgymnastik, till exempel om du har svårt att andas eller besväras av slem i luftvägarna
  • Träning i att ta sig i och ur sängen samt att gå
  • Smärtlindring som alternativ till läkemedel, bland annat genom träning
  • Bedömning av din rörelseförmåga och fortsatt behov av rehabilitering
  • Utprovning av lämpligt gånghjälpmedel