Fysioterapi på infektionskliniken

På infektionskliniken träffar fysioterapeuten dig som är inneliggande på avdelning 120 och till exempel har infektion i ryggen eller andra leder, lunginflammation eller sårinfektion.

Du kan få hjälp av fysioterapeuten med bland annat:

  • Andningsgymnastik, till exempel om du har svårt att andas eller besväras av slem i luftvägarna
  • Träning i att ta sig i och ur sängen samt att gå
  • Smärtlindring som alternativ till läkemedel, bland annat genom träning, avspänning och avlastning
  • Bedömning av din rörelseförmåga och fortsatt behov av rehabilitering
  • Utprovning av lämpligt gånghjälpmedel