Fysioterapi på hjärtenheten

På hjärtavdelningen träffar fysioterapeuten dig som är inneliggande på avdelning 105 och HIA (Hjärtintensivvårdsavdelning) till exempel vid en hjärtinfarkt.  

Du kan få hjälp av fysioterapeuten med bland annat:

  • Information om fysisk aktivitet efter en hjärtinfarkt
  • Information angående bland annat restriktioner och fysisk aktivitet till dig som har genomgått en hjärtoperation
  • Andningsgymnastik, till exempel om du har svårt att andas eller besväras av slem i luftvägarna
  • Ansträngningstest till exempel i trappa
  • Träning i att ta sig i och ur sängen samt att gå
  • Utprovning av TENS mot kärlkramp
  • Bedömning av din rörelseförmåga och fortsatt behov av rehabilitering
  • Utprovning av lämpligt gånghjälpmedel

På hjärtmottagningen träffar fysioterapeuten dig för bedömningar och behandlingar både individuellt och i grupp. Ofta handlar det om att få till en livsstilsförändring och vara fysiskt aktiv trots sin hjärtsjukdom. Det kan gälla råd om lämpliga aktiviteter, hur hårt och hur ofta du bör träna. Träningen på hjärtmottagningen sker både individuellt och i grupp och du får möjlighet att komma igång och träna i en säker miljö. Fysioterapeuten utför även ansträngningstest för att utvärdera medicinbehandling.

Socialstyrelsen - Nationella riktlinjer för hjärtsjukvård

Hälsofrämjande hälso- och sjukvård - fysisk aktivitet