Fysioterapi på geriatriken

På geriatrikavdelningen, avdelning 11, träffar fysioterapeuten akutgeriatriska patienter och geriatriska rehabpatienter. Rehabilitering kan vara aktuell efter nytillkommen skada, sjukdom eller operation.

Du kan få hjälp av fysioterapeuten med bland annat:

  • Andningsgymnastik, till exempel om du har svårt att andas eller besväras av slem i luftvägarna
  • Träna balans, styrka, rörlighet och koordination
  • Träning i att ta sig i och ur sängen samt att gå
  • Bedömning av din rörelseförmåga och fortsatt behov av rehabilitering
  • Utprovning av lämpligt gånghjälpmedel

För geriatriska rehabpatienter upprättar rehabteamet en individuell rehabplan. Om behov finns av fortsatta rehabinsatser efter avslutad vårdperiod sker överrapportering till fysioterapeut inom primärvård eller kommun. Arbetet på avdelningen sker teambaserat.