Fysioterapi på gåskolan

På gåskolan träffar fysioterapeut dig som har genomgått en benamputation och fått en benprotes. Gåskolans verksamhet innefattar hela Region Gävleborg.

Du som nyligen genomgått en benamputation och är inneliggande på en vårdavdelning kan få hjälp av gåskolan med bland annat:

  • Information om gåskolan och möjligheten till att få en benprotes
  • Bedömning av din rörelseförmåga och ditt behov av fortsatt rehabilitering

I samråd med fysioterapeuten på den avdelning du är inneliggande på, kan du få med hjälp med bland annat:

  • Andningsgymnastik, till exempel om du har svårt att andas eller besväras av slem i luftvägarna
  • Träning i att ta sig i och ur sängen
  • Träning för att underhålla muskelstyrka och rörlighet
  • Smärtlindring som alternativ till läkemedel, bland annat genom träning
  • Bedömning av din rörelseförmåga och fortsatt behov av rehabilitering

Gåskolan träffar dig också i ett senare skede efter att du har skrivits ut från sjukhuset. Vid behov kan du få fortsatt fysioterapeutkontakt via din hälsocentral eller på gåskolan i väntan på eventuell protes. Du kommer senare att bli kallad till ett så kallat protesråd. Fysioterapeut, ortopedläkare och ortopedingenjör bedömer där om du är aktuell för att få en protes.

Rehabiliteringen och gångträningen med protesen fortsätter sedan på gåskolan. Samarbetet med ortopedtekniska avdelningen fortsätter för anpassning av protesen. Du har också möjlighet att träna styrka och kondition och balans på fysioterapin.

Om du har behov av gånghjälpmedel hjälper fysioterapeuten dig att prova ut detta.