Fysioterapi på barnkliniken

På barnavdelningen (107B) träffar fysioterapeuten barn och ungdomar mellan 0-18 år. Här vårdas barn med olika typer av skador och sjukdomar. Ibland träffar fysioterapeuten nyförlösta barn på neonatalavdelningen 107A, BB eller förlossningen.

Fysioterapeuten kan hjälpa dig med:

  • Andningsgymnastik för att få upp slem och/eller instruktion av andningsgymnastik
  • Smärtlindring som alternativ/tillägg till läkemedel
  • Bedömning av rörelseförmåga och fortsatt behov av rehabilitering
  • Träning i att ta sig i och ur sängen
  • Gångträning
  • Utprovning av lämpligt gånghjälpmedel

På barnmottagningen träffar fysioterapeuten barn och ungdomar mellan 0-18 år där barnläkare bedömt att det finns ett behov av fysioterapeutisk bedömning och/eller behandling.

Fysioterapeuten utför bedömningar av barn och ungdomars motoriska utveckling. Vid behov av rehabilitering eller träning så utförs detta.

Utifrån nationellt vårdprogram följs de barn som är för tidigt födda med regelbundna bedömningar och vid behov behandlingar av fysioterapeut.