Fysioterapi på akutvårdsavdelning AVA

På AVA träffar fysioterapeuten dig som är inneliggande för allmän internmedicinska diagnoser med förväntad kort vårdtid. Vi kan även träffa dig som till exempel har en misstänkt stroke/TIA eller har andningsbesvär innan du flyttar till en annan avdelning för fortsatt vård.

Du kan få hjälp av fysioterapeuten med bland annat:

  • Andningsgymnastik, till exempel om du har svårt att andas eller besväras av slem i luftvägarna
  • Träning i att ta sig i och ur sängen samt att gå
  • Träning av rörlighet och muskelstyrka
  • Smärtlindring som alternativ till läkemedel, bland annat genom träning, avlastning och avspänning
  • Utprovning av lämpligt gånghjälpmedel
  • Bedömning av din rörelseförmåga och fortsatt behov av rehabilitering