Fysioterapi på akutmottagningen

På akutmottagningen kan du som till exempel ådragit dig en muskel- eller skelettskada eller andra besvär som påverkar din rörelse- och funktionsförmåga, få hjälp av fysioterapeut för att kunna återgå till hemmet eller för bedömning av behov av sjukhusvistelse. 

Fysioterapeuten finns tillgänglig för bland annat

  • Information och rådgivning
  • Instruktion angående träning av rörlighet och muskelstyrka
  • Bedömning av din rörelseförmåga
  • Träning i att ta sig i och ur sängen och att gå
  • Utprovning av lämpligt gånghjälpmedel
  • Trappträning
  • Överrapportering till fysioterapeut/sjukgymnast i primärvård för fortsatt omhändertagande och uppföljning i hemmet
  • Smärtlindring som alternativ till läkemedel, bland annat genom träning
  • Andningsgymnastik, till exempel om du har svårt att andas eller besväras av slem i luftvägarna