Fysioterapi specialistvård - Gävle sjukhus

Som patient på Gävle sjukhus kommer du kanske att behöva hjälp av en fysioterapeut. Du som är inneliggande på någon av vårdavdelningarna, eller tillhör en av sjukhusets specialistmottagningar kan vid behov träffa oss. Du kan läsa mer under respektive klinik/avdelning.

Till fysioterapin hör även träningsbadet på plan 03.

På vår enhet finns fyra fysioterapeuter med specialistkompetens, två inom reumatologi och två inom neurologi. Fysioterapeuterna handleder regelbundet fysioterapeutstudenter från Uppsala universitet.

När du är färdigbehandlad inom specialistvården hjälper vi dig att vid behov få kontakt med fysioterapeut/sjukgymnast inom primärvård och kommunen.