Ryggmärgsskadeteam

Begreppet ryggmärgsskadade används som en sammanfattande benämning för patienter med skador på ryggmärgen som uppstår vid olycksfall eller sjukdomstillstånd. Även vissa neurologiska sjukdomar ger symtom från ryggmärgen. Skador vid olycksfall är resultatet av framför allt trafikolyckor och fallolyckor och drabbar huvudsakligen unga vuxna, främst män.
Patienter med traumatiska ryggmärgsskador vårdas i regel på spinalenheten i Uppsala under det akuta skedet innan Rehabiliteringsmedicin i Sandviken tar över efter samråd med regionkliniken.

Vårdenhetschef

Elisabeth ”Liza” Sundström (slutenvården avd 70)

Lena Vretling (öppenvården)