Rehabiliteringsmedicin

Rehabiliteringsmedicin erbjuder kvalificerad teambaserad rehabilitering till personer i arbetsför ålder där målet är att uppnå optimal delaktighet i samhället.

De vanligaste patientgrupperna är: 

 • traumatiska hjärnskador 
 • stroke 
 • ryggmärgsskador 
 • resttillstånd efter andra neurologiska sjukdomar och skador 
 • långvarig smärta

Rehabiliteringsmedicin finns i Sandviken och tillhör Intern produktion Hälso- och sjukvård Region Gävleborg. Upptagningsområdet är hela Gävleborg. Kliniken har cirka 75 anställda medarbetare.

Vårt arbetssätt

 • Beteendemedicinskt synsätt 
 • Interdisciplinärt teamarbete 
 • Individuellt utformad rehabilitering 
 • Obruten rehabiliteringskedja 
 • Gott bemötande 
 • Kontinuerligt kvalitetsarbete 
 • Positivt arbetsklimat 
 • God omvärldsbevakning

Vår vision

Kontinuerlig utveckling av rehabiliteringsmedicin och att vara i frontlinjen vad gäller klinisk hjärnskade-, ryggmärgsskade- och smärtrehabilitering.

Vårdenhetschefer

Lena Vretling
Elisabeth "Liza" Sundström