Kirurgavdelning Hudiksvall

Kirurgavdelningen i Hudiksvall har 36 vårdplatser fördelade på 2 avdelningar. Avdelning 1 är en kirurgisk vårdavdelning med 30 vårdplatser och Avdelning 6 är en kirurgisk och ortopedisk vårdavdelning med 6 vårdplatser.

Vårdenhetschef

Ewa Risén

Kontaktuppgifter

Telefonnummer