Kirurgi

tf Verksamhetschef

Elisabeth Wicklén

Kirurgavdelningen i Hudiksvall
Vårdenhetschef
Ewa Risén

Kirurgavdelning 11A Gävle
Tf Vårdenhetschef
Maria Roeger

Kirurgakutvårdsavdelning (KAVA) Gävle
Vårdenhetschef
Elisabeth Wicklén

Kirurgavdelning 12 Gävle
Vårdenhetschef
Kerstin Teljing