Patientnämndens protokoll

Tidigare protokoll kan du beställa från Region Gävleborgs arkiv.

Du når landstingsarkivet genom att ringa växeln på 026-15 40 00 och begära landstingsarkivet.

Du kan också skicka ett e-postmeddelande till landstingsarkivet, landstingsarkivet@regiongavleborg.se.