Kontaktuppgifter

Kontaktuppgifter till chefer, kategoriledare, upphandlare, avtalscontrollers, supportfunktioner och beställarenheten för tandvård - alla på inköpsavdelningen inom Region Gävleborg.

Inköpsavdelningen

NamnTitelKontaktuppgifter
Peter Hautzinger Avdelningschef 026-15 57 10
peter.hautzinger@
regiongavleborg.se

 

 

Produkt- och tjänsteavtal

Namn och titelAnsvarsområdeKontaktuppgifter
Eva Lassander
Enhetschef
  026-15 03 88
eva.lassander@
regiongavleborg.se

Kategoriledare

Erika Dackell
Kategoriledare
Läkemedel och läkemedelsrelaterade tjänster 026-15 45 80
erika.dackell@
regiongavleborg.se
Jenny Tideström
Kategoriledare

Diverse områden

026-15 43 67
jenny.tidestrom@
regiongavleborg.se

Avtalscontrollers

Ann Edin
Avtalscontroller

Fastighet och Fordon

026-15 76 00
ann.edin@
regiongavleborg.se
Berit Lindahl 
Avtalscontroller

Vårdrelaterad utrustning och förbrukningsvaror

026-15 58 42 
berit.lindahl@
regiongavleborg.se
Hanna Nordgren
Avtalscontroller

Övergripande material och tjänster

026-53 16 09 
hanna.nordgren@
regiongavleborg.se
Jonas Pettersson
Avtalscontroller
IT 026-15 45 49
jonas.pettersson@
regiongavleborg.se

Johanna Lundell
Avtalscontroller

Facility Management 026-53 10 81

johanna.lundell@
regiongavleborg.se

Bror Häggblom
Avtalscontroller

Medicinteknik och relaterade förbrukningsvaror

026-15 59 85
bror.haggblom@
regiongavleborg.se

Upphandlare

Joakim Alinder
Upphandlare
Upphandling 026-53 10 57
joakim.alinder@
regiongavleborg.se
Linda Andersson 
Upphandlare
Upphandling 026-53 13 23
linda.gunilla.andersson@
regiongavleborg.se
Fanny Eriksson
Upphandlare
Upphandling 026-53 15 70
fanny.g.eriksson@
regiongavleborg.se

Laila Gustafsson
Upphandlare

Upphandling

026-53 15 62
laila.gustafsson@
regiongavleborg.se

Mia Lehnbom
Upphandlare
Upphandling 026-15 85 25
mia.lehnbom@
regiongavleborg.se
Sofia Karlsson
Upphandlare
Upphandling 026-65 02 92
sofia.s.karlsson@
regiongavleborg.se
Anders Kvick
Upphandlare
Upphandling 026-53 11 42
anders.s.kvick@
regiongavleborg.se
Börje Lindholm
Upphandlare
Upphandling 026-15 03 78
borje.lindholm@
regiongavleborg.se

Katarina Bryskhe
Upphandlare

Upphandling 026-53 11 51
katarina.bryskhe@
regiongavleborg.se

Alexander Thorell
Upphandlare

Upphandling 026-15 65 81

alexander.thorell@
regiongavleborg.se

Supportfunktioner

Eva Andersson
Inköpssupport
inkop@regiongavleborg.se
Fritextbeställningar
026-53 10 70
eva.i.anderson@
regiongavleborg.se
Ann-Katrin Öholm

Systemadministratör
E-handel

E-handel 026-53 13 17
ann-katrin.oholm@
regiongavleborg.se

Köpt vård

Namn och titelAnsvarsområdeKontaktuppgifter
Eva Lassander
Enhetschef
  026-15 03 88
eva.lassander@
regiongavleborg.se
Jenny Tjällgren
Avtalscontroller

Vård- och tandvårdsrelaterade tjänster

026-15 16 89

jenny.tjallgren@
regiongavleborg.se

Charlotte Jonasson
Upphandlare
Upphandling 026-65 02 82
charlotte.a.jonasson@
regiongavleborg.se