Lednings- och verksamhetsstöd

Lednings- och verksamhetsstöd erbjuder alla verksamheter i Region Gävleborg ett stort utbud av tjänster, som behövs för att Region Gävleborgs kärnverksamheter ska fungera. Syftet med att sammanföra administration och andra tjänster i en organisation är att uppnå effektivitet. Genom att professionalisera uppgifterna utförs de effektivare av medarbetare, som är utbildade för uppdraget.

Region Gävleborg tjänar på en effektiv administration – ingen arbetstid ska i onödan läggas på administration och andra kringtjänster. Samtidigt får medarbetare i hälso- och sjukvården och andra kärnverksamheter möjlighet att koncentrera sig på den egna verksamheten.

Förvaltningsschef

Staffan Johnson

Centrala funktioner

Beredskaps- och säkerhetschef

Ronny Stjernlöf

Miljöchef

Susanna Andersson