Kulturutveckling

På Kulturutveckling arbetar konsulenter, producenter och administratörer tillsammans för att stärka och utveckla kulturen i Gävleborg. 

Carin Palmqvist Isaksson är chef för Kulturutveckling och ansvarar för enhetens samtliga verksamhetsområden.

Kulturutveckling