Kulturutveckling

Kulturutveckling arbetar för att stärka och utveckla kulturen i Gävleborg. 

Carin Palmqvist Isaksson är avdelningschef för Kulturutveckling.

Kulturutveckling