Johner Bildbyra AB
+46 8 644 83 30
info@johner.se
sales@johner.se

Barnrätt

FN:s konvention om barnets rättigheter, barnkonventionen, ska följas av alla vårdgivare. Där sägs bland annat i artikel 24 att barn har rätt till bästa möjliga hälsa och rätt till sjukvård och rehabilitering. Barns mänskliga rättigheter ska respekteras. Barnkonventionen berör all landstingsfinansierad verksamhet.

Barnkonventionen säger att barns bästa alltid ska komma i första rummet. När ett barn är patient ska vårdgivaren tala direkt med barnet och berätta om behandling med mera. Barnet ska då få möjlighet att framföra sina synpunkter. Det är viktigt att lyssna på vad barnet själv har att säga. Barn med funktionsnedsättningar ska genom särskilda insatser från samhällets sida vara jämställda med barn utan funktionsnedsättning.

Bemötande och delaktighet

Alla barn har samma rättigheter oberoende av kön, könsidentitet eller könsuttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder. Barns rättigheter gäller oberoende av föräldrarnas bakgrund och situation. Barn och unga har rätt att vara delaktiga i sin egen vård enligt patientlagen.

På 1177 hittar du mer information om barn och vårdnashavares rättigheter i vården.