Nya Gävle sjukhus

I Gävle planeras en helt ny och modern vårdbyggnad på 30 000 kvadratmeter till vänster om huvudentrén.

För att ge rum åt den nya byggnaden rivs äldre delar av sjukhuset, bland annat det så kallade 100-årshuset från 1887. Anledningen till detta är att 100-årshuset har byggts om så många gånger att det inte går att göra något mer med byggnaden.

Den nya vårdbyggnaden kommer framförallt att inhysa onkologen samt olika vårdavdelningar med enkelrumslösningar.

Entréhuset ska byggas på med preliminärt fem våningar och kommer att integreras med höghuset. Höghuset med alla vårdavdelningar ska byggas om och moderniseras med mottagningar och vårdavdelningar med enkelrumslösningar.

Vattentäkten har stor betydelse för Gävle och därför prioriteras lösningar som fortsatt värnar om vattentäkten. En konsekvens av detta är förslaget där sjukhuset ska täcka lika mycket mark som idag, eller till och med mindre, efter att alla byggnationer är avslutade.