Hälso- och sjukvårdsnämndsförvaltningen

Kontaktuppgifter till ledningen för hälso- och sjukvården inom Region Gävleborg. Förteckning över verksamhetschefer och chefläkare. Kontakt växel: 026-15 40 00.

NamnTitelKontakt
Göran Angergård Hälso- och sjukvårdsdirektör (biträdande regiondirektör)

goran.angergard@
regiongavleborg.se
 

Susanne Åkerlind Förvaltningssekreterare

susanne.akerlind@
regiongavleborg.se

Enheten för patientsäkerhet

Enheten för patientsäkerhet - kontaktuppgifter 

Verksamhetschefer

VerksamhetsområdeVerksamhetschefKontakt
Anestesi Johnny Hillgren johnny.hillgren@
regiongavleborg.se
Ambulans och akut verksamet Peter Sund peter.sund@
regiongavleborg.se
Barn- och ungdomssjukvård Sofia Arwehed sofia.arwehed@
regiongavleborg.se

Bild- och funktionsmedicin (inklusive röntgen)

Viktor Leander

viktor.leander@regiongavleborg.se 

Familjehälsan Kristina Lingman kristina.lingman@
regiongavleborg.se

Habilitering och Barnpsykiatri Kristina Lingman kristina.lingman@
regiongavleborg.se

Internmedicin Roger Westerlund roger.westerlund@
regiongavleborg.se

Kardiologi Stefan Cederqvist
Kirurgi tf Elisabeth Wicklén elisabeth.wicklen@
regiongavleborg.se
Kvinnosjukvård tf Kristina Granevåg

Laboratoriemedicin Towa Johansson-Marknell tova.johansson.marknell@
regiongavleborg.se

Onkologi Kristina Granevåg kristina.granevag@
regiongavleborg.se

Ortopedi Anette Lund anette.lund@
regiongavleborg.se

Primärvård Gävle Susanna Björklund susanna.bjorklund@
regiongavleborg.se

Primärvård Hudiksvall-Nordanstig Helena Bikoff

helena.bikoff@
regiongavleborg.se

Primärvård Ljusdal Anna Andersson anna.h.andersson@
regiongavleborg.se

Primärvård Södra Hälsingland (inklusive 1177 Vårdguiden på telefon) Jörgen Tranevik
Primärvård Västra Gästrikland Susanne Cliffoord susanne.cliffoord@
regiongavleborg.se

Specialmedicin Annika Hillgren Mattsson annika.hillgren.mattsson@
regiongavleborg.se
Paramedicin tf Anders Rhodin

anders.rhodin@
regiongavleborg.se

Vuxenpsykiatri Elin Rosengren  elin-love.rosengren@
regiongavleborg.se
Ögon

tf Annika Hillgren Mattsson

annika.hillgren.mattsson
@regiongavleborg.se
  
Öron, näsa, hals 

tf Annika Hillgren Mattsson

annika.hillgren.mattsson
@regiongavleborg.se  

Chefläkare

Chefläkare - förteckning

Intresserad av lediga jobb

Information om lediga tjänster hittar du via jobbsidorna.