Hälso- och sjukvårdsnämndsförvaltningen

Kontaktuppgifter till ledningen för hälso- och sjukvården inom Region Gävleborg. Förteckning över verksamhetschefer och chefläkare.

NamnTitelKontakt
Göran Angergård Hälso- och sjukvårdsdirektör (biträdande regiondirektör)

goran.angergard@
regiongavleborg.se
 
070-356 40 71

Susanne Åkerlind Förvaltningssekreterare

susanne.akerlind@
regiongavleborg.se
072-505 33 75

Enheten för patientsäkerhet

Enheten för patientsäkerhet - kontaktuppgifter 

Verksamhetschefer

VerksamhetsområdeVerksamhetschefKontakt
Anestesi Johnny Hillgren johnny.hillgren@
regiongavleborg.se
076-765 15 38
Ambulans och akut verksamet Peter Sund peter.sund@
regiongavleborg.se

072-201 00 75
Barn- och ungdomssjukvård Sofia Arwehed sofia.arwehed@
regiongavleborg.se

072-202 45 74
Bild- och funktionsmedicin (inklusive röntgen)

Viktor Leander

viktor.leander@regiongavleborg.se 
070-642 07 21 

Familjehälsan Kristina Lingman kristina.lingman@
regiongavleborg.se
076-105 66 83
Habilitering och Barnpsykiatri Kristina Lingman kristina.lingman@
regiongavleborg.se
076-105 66 83
Internmedicin Roger Westerlund roger.westerlund@
regiongavleborg.se

070-681 10 90
Kardiologi Stefan Cederqvist 070-265 62 12
Kirurgi tf Elisabeth Wicklén elisabeth.wicklen@
regiongavleborg.se
070-273 85 62
Kvinnosjukvård tf Kristina Granevåg

070-357 05 57

Laboratoriemedicin Towa Johansson-Marknell tova.johansson.marknell@
regiongavleborg.se

070-590 79 74
Onkologi Kristina Granevåg kristina.granevag@
regiongavleborg.se
070-357 05 57
Ortopedi Anette Lund anette.lund@
regiongavleborg.se
070-259 48 16
Primärvård Gävle Susanna Björklund susanna.bjorklund@
regiongavleborg.se
070-359 59 24
Primärvård Hudiksvall-Nordanstig Helena Bikoff

helena.bikoff@
regiongavleborg.se
070-301 96 26

Primärvård Ljusdal Anna Andersson anna.h.andersson@
regiongavleborg.se
073-060 18 29
Primärvård Södra Hälsingland (inklusive 1177 Vårdguiden på telefon) Jörgen Tranevik 070-600 31 56
Primärvård Västra Gästrikland Susanne Cliffoord susanne.cliffoord@
regiongavleborg.se
0730-56 36 36
Specialmedicin Annika Hillgren Mattsson annika.hillgren.mattsson@
regiongavleborg.se

 070-320 77 16
Paramedicin tf Anders Rhodin

anders.rhodin@
regiongavleborg.se
070-557 28 74

Vuxenpsykiatri Elin Rosengren  elin-love.rosengren@
regiongavleborg.se

070-586 67 39
Ögon

tf Annika Hillgren Mattsson


annika.hillgren.mattsson
@regiongavleborg.se
 
070-320 77 16 
Öron, näsa, hals 

tf Annika Hillgren Mattsson

 
annika.hillgren.mattsson
@regiongavleborg.se 
070-320 77 16 

Chefläkare

Chefläkare - förteckning

Intresserad av lediga jobb

Information om lediga tjänster hittar du via jobbsidorna.