Koncernledning

Kontaktuppgifter till Region Gävleborgs koncernledning.

 

 NamnTitelKontakt

Johan Färnstrand

Regiondirektör

johan.farnstrand@
regiongavleborg.se

070-284 43 57

Göran Angergård

Hälso- och sjukvårdsdirektör. Biträdande regiondirektör.

goran.angergard@
regiongavleborg.se


070-356 40 71
Gun Hedlund Kultur- och kompetensdirektör. Biträdande regiondirektör.

gun.hedlund@
regiongavleborg.se

072-515 15 34

Bo Svedberg

Ekonomi- och IT-direktör

bo.svedberg@
regiongavleborg.se

070-289 95 11

 

Ulrika Boström Gatti

HR-direktör

ulrika.bostrom.gatti@
regiongavleborg.se

072-226 41 74

Berit Pajala

Regiondirektörens sekreterare

berit.pajala@
regiongavleborg.se

070-591 08 45