Koncernledning

Kontaktuppgifter till Region Gävleborgs koncernledning.

Om koncernledningens uppdrag

 NamnTitelKontakt

Johan Färnstrand

Regiondirektör

johan.farnstrand@
regiongavleborg.se

070-284 43 57

Göran Angergård

Hälso- och sjukvårdsdirektör/biträdande regiondirektör

goran.angergard@
regiongavleborg.se


070-356 40 71
Gun Hedlund

Senior rådgivare/biträdande regiondirektör

gun.hedlund@
regiongavleborg.se

072-515 15 34

Bo Svedberg

Ekonomi- och IT-direktör

bo.svedberg@
regiongavleborg.se

070-289 95 11

 

Ulrika Boström Gatti

HR-direktör

ulrika.bostrom.gatti@
regiongavleborg.se

072-226 41 74

 

Kjell Norman

tf Hållbarhetsdirektör

kjell.norman@
regiongavleborg.se

070-328 78 21

 

Katarina Wijk

Förvaltningschef Forskning och samhällsmedicin

katarina.wijk@
regiongavleborg.se

070-313 58 84

Berit Pajala

Regiondirektörens sekreterare

berit.pajala@
regiongavleborg.se

070-591 08 45