To start page

Omboka tid

Mammografi

Illustration av mammografiundersökning

Mammografi är en röntgenundersökning som gör det möjligt att tidigt upptäcka bröstcancer. Hälsoundersökningar med mammografi har minskat dödligheten i bröstcancer.

Region Gävleborg erbjuder kvinnorna i Gävleborgs län att mellan 40 och 74 års ålder regelbundet, vartannat år, genomgå hälsokontroll med mammografi vid tre mottagningar i länet, Hudiksvall, Bollnäs samt Gävle.

Vårdenhetschef

Agneta Lennefeldt

Kontaktuppgifter

Öppettider och telefonnummer

Omboka tid


Uppdaterad 2015-08-07
Publicerad av webbredaktionen