Till startsidan

Kontakt

Ordförande
Björn Ericsson
bjorn.ericsson@
regiongavleborg.se

Informationsläkare
Peo Hermansson 
peo.hermansson@
regiongavleborg.se

Läkemedelskommittén

Läkemedelskommittén är Region Gävleborgs expertorgan i övergripande läkemedelsfrågor.

Kommitténs övergripande mål är att, som expertorgan inom områdena läkemedel och läkemedelsterapi, verka för en rationell, säker och kostnadseffektiv hantering av läkemedel sedd ur ett helhetsperspektiv, där patientens och samhällets bästa beaktas.

Läkemedelskommittén är direkt underställd regionstyrelsen. Dess arbete är reglerat enligt lagen om läkemedelskommittéer.

Rekommendationer

  

Rekommenderade läkemedel i Region Gävleborg

Organisation

Läkemedelskommitténs ledamöter

Läkemedelskommitténs terapigrupper

Läkemedelsenheten 

Regionalt Läkemedelsråd (Uppsala-Örebroregionen) 

Nyheter


Restsituation Cordarone injektionsvätska 50 mg/ml

Restsituation Cordarone injektionsvätska 50 mg/ml

MiX nr 2/2017

MiX nr 2/2017

Örondroppar mot extern otit i karantän

Örondroppar mot extern otit i karantän

Mixat 2 - mars 2017

Mixat 2 - mars 2017

Läkemedelsgenomgångar som överbryggande sjukvård

Läkemedelsgenomgångar som överbryggande sjukvård

Rekommenderade läkemedel för barn 2017-2018

Rekommenderade läkemedel för barn 2017-2018

Mixat 5 - december 2016

Mixat 5 - december 2016

Mixat 4 - december 2016

Mixat 4 - december 2016

MiX nr 3/2016

MiX nr 3/2016

Antikoagulation vid förmaksflimmer - rapport från Auricula

Antikoagulation vid förmaksflimmer - rapport från Auricula

Stor uppslutning under föreläsningarna om läkemedelsbehandling för de mest sjuka äldre

Stor uppslutning under föreläsningarna om läkemedelsbehandling för de mest sjuka äldre

Receptfria läkemedel - riktlinjer och preparatval

Receptfria läkemedel - riktlinjer och preparatval

Leveransproblem läkemedel – Haldol, Ultiva, Rapifen och Sufenta

Leveransproblem läkemedel – Haldol, Ultiva, Rapifen och Sufenta

Mixat 3 - juni 2016

Mixat 3 - juni 2016

Oralovite är restnoterat

Oralovite är restnoterat

MiX nr 1/2016

MiX nr 1/2016

Mixat 2 - mars 2016

Mixat 2 - mars 2016

Lathund för dokumentation av läkemedelsinformation i Melior

Lathund för dokumentation av läkemedelsinformation i Melior

Nya rutiner för antidoter på sjukhusen

Nya rutiner för antidoter på sjukhusen

Läkemedelsbehandling av de mest sjuka äldre

Läkemedelsbehandling av de mest sjuka äldre

Paracetamol i tablettform endast på apotek från 1 november 2015

Paracetamol i tablettform endast på apotek från 1 november 2015

Införande av akutvagnar till vårdenheter

Införande av akutvagnar till vårdenheter

Ny utformning av läkemedelsförpackningar ska minska risken för förväxling

Ny utformning av läkemedelsförpackningar ska minska risken för förväxling

Restnotering av salvor och krämer från GlaxoSmithKline AB

Restnotering av salvor och krämer från GlaxoSmithKline AB

Viktiga förändringar i REK-listan 2015-2016

Viktiga förändringar i REK-listan 2015-2016

Björn Ericsson tar greppet om läkemedelsrekommendationerna

Björn Ericsson tar greppet om läkemedelsrekommendationerna

Dela denna sida

Kontakt

Ordförande
Björn Ericsson
bjorn.ericsson@
regiongavleborg.se

Informationsläkare
Peo Hermansson 
peo.hermansson@
regiongavleborg.se


Publicerad 2010-06-30
Uppdaterad 2017-09-06
Publicerat av webbredaktionen