Till startsidan

Kontakt

Ordförande
Björn Ericsson
bjorn.ericsson@
regiongavleborg.se

Sekreterare
Simon Gunnarsson
simon.gunnarsson@
regiongavleborg.se

Informationsläkare
Peo Hermansson 
peo.hermansson@
regiongavleborg.se

Läkemedelskommittén

Läkemedelskommittén är Region Gävleborgs expertorgan i övergripande läkemedelsfrågor.

Kommitténs övergripande mål är att, som expertorgan inom områdena läkemedel och läkemedelsterapi, verka för en rationell, säker och kostnadseffektiv hantering av läkemedel sedd ur ett helhetsperspektiv, där patientens och samhällets bästa beaktas.

Läkemedelskommittén är direkt underställd regionstyrelsen. Dess arbete är reglerat enligt lagen om läkemedelskommittéer.

Rekommendationer

Rekommenderade läkemedel i Region Gävleborg

Organisation

Läkemedelskommitténs ledamöter

Läkemedelskommitténs terapigrupper

Läkemedelsenheten 

Regionalt Läkemedelsråd (Uppsala-Örebroregionen) 

Inom Region Gävleborg finns även en läkemedelsenhet.

Nyheter


MiX nr 1/2016

MiX nr 1/2016

Mixat 2 - mars 2016

Mixat 2 - mars 2016

Lathund för dokumentation av läkemedelsinformation i Melior

Lathund för dokumentation av läkemedelsinformation i Melior

Nya rutiner för antidoter på sjukhusen

Nya rutiner för antidoter på sjukhusen

Läkemedelsbehandling av de mest sjuka äldre

Läkemedelsbehandling av de mest sjuka äldre

Paracetamol i tablettform endast på apotek från 1 november 2015

Paracetamol i tablettform endast på apotek från 1 november 2015

Införande av akutvagnar till vårdenheter

Införande av akutvagnar till vårdenheter

Ny utformning av läkemedelsförpackningar ska minska risken för förväxling

Ny utformning av läkemedelsförpackningar ska minska risken för förväxling

Restnotering av salvor och krämer från GlaxoSmithKline AB

Restnotering av salvor och krämer från GlaxoSmithKline AB

Viktiga förändringar i REK-listan 2015-2016

Viktiga förändringar i REK-listan 2015-2016

Björn Ericsson tar greppet om läkemedelsrekommendationerna

Björn Ericsson tar greppet om läkemedelsrekommendationerna

Kontakt

Ordförande
Björn Ericsson
bjorn.ericsson@
regiongavleborg.se

Sekreterare
Simon Gunnarsson
simon.gunnarsson@
regiongavleborg.se

Informationsläkare
Peo Hermansson 
peo.hermansson@
regiongavleborg.se


Publicerad 2010-06-30
Uppdaterad 2016-01-22
Publicerat av webbredaktionen