Föreläsningar

Under stickstämmans fem dagar föreläser fem av de kunnigaste inom respektive område - eller vad sägs om Håkan Liby, Charlotte Hellsten Husman, Eva Sundström, Berit Eldvik och Erik Thorell? Få en hint om ämnena som de kommer att föreläsa om nedan.

Håkan Liby
Foto: Olle Norling

 Maskor och mönster i Dräkternas Hälsingland
Håkan Liby, fil.dr h.c., etnolog och dräkthistoriker. Har varit landsantikvarie vid Upplands museum.

Håkan inleder föredraget med en övergripande presentation av det textila Hälsingland och övergår sedan till stickningen ur olika perspektiv.


  

 

 

 

Hjärtvärmare från Sorunda, och andra liknande
Charlotte Hellsten Husman, länshemslöjdskonsulent i Stockholm, hennes största intresse är allt som hör ihop med textil så länge hon kan minnas. 

Hjärtvärmare är en sjal som oftast var stickad eller virkad, den bars över axlarna och korsades framtill för att knytas runt midjan. Charlotte berättar om deras former, material, teknik och bakgrund.


 

 

 

 

 

 


Stickärmströjor från Voxnandalen
Eva Sundström, enhetschef på Skansens klädkammare och textilvetare från Uppsala universitet. Hon har forskat om stickärmströjor från Voxnadalen. 

Eva berättar om de vackra Nejliketröjorna från Alfta och Ovanåker.


 

 

 

 

 Stickade mönster - vad vet vi om ursprung, lån och originalitet?
Berit Eldvik, författare, har varit verksam med textil på Nordiska museet: och har forskat och skrivit om textil. 

Stickning är en förhållandevis ung teknik i Sverige så hur ser mönstertraditionen ut. Kan man alls tala om "svenska mönster”.


 

 

 

 

 Sälburos och Jerusalems mur
Erik Thorell, hembygdskonsulent och antikvarie vid Dalarnas museum och har varit chef på Skansens klädkammare.

Erik föreläser om mönsterstickade ärmar i Dalarna.