Slöjd som näring

Den regionala hemslöjdsverksamheten har bland annat som uppdrag att strategiskt arbeta med slöjd som näring.

I länshemslöjdskonsulentens arbete ingår till exempel att initiera nätverk och att samarbeta med professionella slöjdare för att stärka hemslöjden som regional tillväxtfaktor. Slöjd i Väst, en grupp slöjdare och Region Gävleborg driver just nu ett projekt tillsammans med Föreningen Sveriges Hemslöjdskonsulenter, där man stödjer slöjdarna i bildandet av en intresseförening. Projektet ska slutredovisas senast i november 2015.

Som stöd för näringsarbetet i Gävleborgs län finns ett slöjdregister, som underlättar t.ex. när vi söker någon speciell kompetens och vid riktade utskick. Vill du vara med i registret och ta del av vår information? Fyll i underlaget till slöjdregistret och skicka in det till Region Gävleborg, Kulturutveckling, slöjd, 801 88 Gävle.