Till startsidan

Information:

NUTEK Hemslöjden som näringsgren

RAFD, Rådet för arkitektur, form och design, Hemslöjden inspirerar, 2007

Lästips från butiksbanken

Slöjd som näring

Den regionala hemslöjdsverksamheten har bland annat som uppdrag att strategiskt arbeta med slöjd som näring.

I länshemslöjdskonsulentens arbete ingår till exempel att initiera nätverk och att samarbeta med professionella slöjdare för att stärka hemslöjden som regional tillväxtfaktor. Slöjd i Väst, en grupp slöjdare och Region Gävleborg driver just nu ett projekt tillsammans med Föreningen Sveriges Hemslöjdskonsulenter, där man stödjer slöjdarna i bildandet av en intresseförening. Projektet ska slutredovisas senast i november 2015.

Som stöd för näringsarbetet i Gävleborgs län finns ett slöjdregister, som underlättar t.ex. när vi söker någon speciell kompetens och vid riktade utskick. Vill du vara med i registret och ta del av vår information? Fyll i underlaget till slöjdarregistret och skicka in det till Region Gävleborg, Kulturutveckling, slöjd, 801 88 Gävle.

Dela denna sida

Information:

NUTEK Hemslöjden som näringsgren

RAFD, Rådet för arkitektur, form och design, Hemslöjden inspirerar, 2007

Lästips från butiksbanken


Publicerad 2012-01-03
Uppdaterad 2015-12-22
Publicerat av webbredaktionen