Smide

I samarbete med hemslöjdskonsulenterna i Dalarna och Uppsala län, har en förstudie inriktad på smide, genomförts under 2015. 

Utifrån de behov och önskemål som kom fram, ska en plan för ett större projekt tas fram under 2016, då även projektmedel kommer att sökas. Tanken är att själva projektet ska genomföras under 2017. 

Håller du aktivt på med smide, utan att vi kommit i kontakt med dig under förstudietiden? Hör av dig till Eva Carlborg, eva.carlborg@regiongavleborg.se om du vill vara med i projektet!

Specifik rapport Gävleborg  - smidesprojektet (pdf)

Gemensam rapport - smidesprojektet (pdf)