Slöjdregister

Information om vad som händer på hemslöjdsområdet i Gävleborgs län sammanställs av hemslöjdskonsulenten och skickas ut per e-post.

Om du svarar på frågorna nedan kan du ta del av utskicken.

Enkäten ingår i i länshemslöjdskonsulentens register och blir därmed en offentlig handling. Det kan till exempel innebära att uppgifter lämnas ut vid förfrågan.

Kontaktuppgifter


 

Eventuell verksamhetsform

 

Verksamhet

 

Material

 

Teknik

 

De personuppgifter du lämnar i formuläret används för att administrera aktiviteten, exempelvis skicka anmälningsbekräftelse, kallelse och utvärdering samt att skapa deltagarförteckning. Personuppgifterna tas bort när eventet och utvärderingen är slutförda.

Mer information om hur Region Gävleborg hanterar personuppgifter regiongavleborg.se/dataskydd