Till startsidan

Information:

Verktyg för små händer är ett häfte med förslag på verktyg, som är lämpliga att använda när man slöjdar tillsammans med barn.

Barn och unga

Hemslöjdsrörelsen har utvecklat en speciell pedagogik för att slöjda med barn.

Den kallas slöjdcirkuspedagogiken och tillämpas bl.a. inom SlöjdklubbenDet är fritidsverksamhet för barn som drivs i samarbete med hemslöjdsföreningar, studieförbund och hemslöjdskonsulenter. Hemslöjdskonsulenternas roll är främst att utbilda handledare och ordna fortbildningsträffar.

För dig som vill slöjda med barn inom en förening, skola eller fritids, finns redskap att låna gratis från Kulturutveckling. (Frakt kan tillkomma.)

Det finns redskap för att karda, spinna, tova, bereda lin, knyppla, väva i ram eller bandgrind, göra trådarbeten eller tälja med barn. Hör av dig till hemslöjdskonsulenten för mer information. 

Vill du veta mer om Kulturutvecklings övergripande arbete för barn och unga? Se sidan Barn och unga

Dela denna sida

Information:

Verktyg för små händer är ett häfte med förslag på verktyg, som är lämpliga att använda när man slöjdar tillsammans med barn.


Publicerad 2015-03-10
Uppdaterad 2016-01-21
Publicerat av webbredaktionen