Alla kan läsa – och hör sen!

Nu lyfter vi arbetet med tillgängliga medier på folkbiblioteken. Hur kan vi marknadsföra bibliotekens erbjudande? Syns det i våra lokaler? Har alla tillgång till en daglig tidning? Vem kan biblioteken samverka med?

Med stöd från MTM Myndigheten för tillgängliga medier fokuserar regionala biblioteksverksamheterna i Gävleborgs, Uppsala och Dalarnas län på tillgängliga medier och taldagstidningar under 2017. Detta blir starten på ett utvecklingsarbete.

Fortbildning

Inspirationsdagar/basutbildning som riktar sig till all personal på folkbiblioteken. Vi välkomnar också samarbetsparter i kommuner och organisationer till fortbildningen. Inspirationsdag 1 ges – med samma innehåll – i Uppsala, Falun och Gävle.

 

Ett bibliotek utan hinder – tillgänglighet på Malmö stadsbibliotek

Här kan du se föreläsningen Ett bibliotek utan hinder – tillgänglighet på Malmö stadsbibliotek med Hillevi Andreasson från utbildningsdagarna i september.


Filmen är från Länsbiblioteket i Uppsala.

Från äppelhylla till Läsa på olika sätt

Här kan du se föreläsningen från utbildningsdagarna i december, Från äppelhylla till Läsa på olika sätt med Anna Fahlbeck, tillgänglighetsbibliotekarie, Linköpings stadsbibliotek. Hon berättar om sitt prisbelönta arbete med tillgängliga medier och visar hur tillgänglig verksamhet kan göras synlig, vad en Äppelhylla kan innehålla samt verksamhet i samband med Äppelhyllan

Taldagstidningar

Alla kommuner erbjuds två taldagstidningsprenumerationer. Till prenumerationen går att välja till en talboksspelare med internetuppkoppling, eller om biblioteken vill använda surfplatta ingår en iPad med hörlurar.