DigiLab

Vårt DigiLab ger dig som jobbar inom bibliotek i Gävleborg möjlighet att utforska, samarbeta och skapa i en digital miljö.

DigiLab är en verkstad hos oss på Kulturutveckling utrustad med datorer, surfplattor, 3D-skrivare, mediaspelare, digitalkamera samt utrustning för att filma med iPad. Här finns också en ljudstudio för produktion av poddradio och andra ljudinspelningar. Vi har trådlöst nätverk i hela huset, vilket t ex gör det möjligt för dig som deltar i i workshops att ta med dig dina egna enheter.

Så mycket som möjligt av utrustningen i DigiLab är flexibel och mobil för att du som bibliotekspersonal ska kunna inspireras att skapa egna labb, stora som små, anpassat för det egna biblioteket.

Använda DigiLab

Om du som jobbar inom biblioteksverksamhet i Gävleborg vill laborera, initiera ett nytt skapande projekt med digitala verktyg, lära dig mer om ny digital teknik eller vill veta mer om DigiLab är du välkommen att kontakta Ann Östman.

Syftet med DigiLab

Digilab ska:

  • Vara en plats för inspirerande workshops med speciella gäster: skapa dina egna animeringar, kortfilmer, streama med Bambuser, träna på sociala medier etc
  • Vara en plattform för mer informella sammankomster, där personalen kan utforska och samarbeta i en kreativ miljö

Bakgrund

Inom projektet KUB genomfördes SWOT-analyser med syfte att all bibliotekspersonal i de fyra deltagande länen skulle utveckla och stärka relevanta kompetenser. När analyserna sammanställdes såg vi att bibliotekspersonalen vill lära sig att hantera ny teknik, hantera sociala medier, använda nya verktyg för film-och ljudproduktion och använda lämpliga metoder för att hålla sig uppdaterade med vad som händer inom IT/ teknik. Ur detta behov föddes DigiLab och finns sedan 20xx på Kulturutveckling (Silvanum) i Gävle.