Kalendarium

Januari  
   
Februari  
12-13
HelGe styrgrupp, Orbaden 
Mars  
15  HelGe styrgrupp kl 9-11, Skype
April  
4

Träffpunkt 2019 - Bibliotekslagen 18§
Nationellt webbmötet, med fysisk samling i Gävle. Mötet vänder sig till länets bibliotekschefer.

Maj  
24 HelGe styrgrupp kl 10-15.45, Gävle
Juni  
14 HelGe styrgrupp kl 9-11, Skype
Juli  
   
Augusti  
   
September  
   
Oktober  
   
November  
   
December