Bokstart Gävleborg

Små barns språkutveckling – vuxnas ansvar. De allra minsta i Gävleborg ska redan från början få en bra språkstart i livet.

Bokstart är ett projekt som finns och har funnits länge i flera europeiska länder. Nu har turen kommit till Sverige. Målgrupper i Gävleborg är vuxna tillsammans med länets minsta barn, 0-3 år, samt personal på BVC, logopedi, förskola och bibliotek.

En bra språkstart i livet

De allra minsta i Gävleborg ska redan från början få en bra språkstart i livet. Det är dags att löpa linan ut och ge alla små barn möjlighet att utveckla sitt språk vilket leder till ökat självförtroende, demokrati, bättre hälsa och ökad möjlighet till kunskapsinhämtning. I länet görs redan mycket för att uppfylla denna vision men allt detta behöver samlas till ett gemensamt program. Det ska inte handla om var en bor, ekonomi, etnicitet om barnet får tillgång till språkstimulans, bibliotek och kultur. Bokstart är en angelägenhet för hela familjen.

Därigenom har Gävleborg kommit en bit på väg inför en implementering av FN:s konvention om barnets rättigheter, som är tänkt att bli svensk lag år 2020.