Kontakt

Neta Norén 
producent kammarmusik och jazz
026-15 59 73 
0703-15 59 73
Lotta Hellsten
producent barn och ungdom, musik i skolan
026-15 59 57 
070-516 59 57
Margareta Norberg,
producent barn och ungdom, skolkonserter
026-15 59 82 
070-515 59 82
Tomas Östergårds
producent nutida konstmusik
072-518 58 80
Esbjörn Wettermark
producent folk & världsmusik
026-15 59 68
070-647 91 80
Thomas Petersson
musikhandläggare
026-15 59 52
Camilla von Bothmer
musikhandläggare 
026-15 59 77

Pervin Mattsson
Projektledare Songlines
072-450 73 09