Sätt ord på konsten

Kultur Gävleborg arbetar aktivt för att hitta nya sätt att aktualisera och lyfta den offentliga konstsamlingen och söka nya samarbeten mellan olika konstformer och aktörer. Sätt ord på konsten är ett nystartat projekt där konstsamlingsteamet tillsammans med verksamhetsutvecklaren för litteratur sammanför konst från regionens konstsamling med litterära texter skrivna av elever från Bollnäs folkhögskola som speglar och belyser konsten på nya sätt.

Genom att sammanföra konst och litteratur skapas en ny medvetenhet kring ordens betydelse och vi får nya inblickar i hur vi läser bilder. Det vi ser i en bild är personligt och baseras på egna erfarenheter och kunskaper som vi tillskansat oss genom livet. Elevernas texter ger oss möjlighet att se på en bild på ett nytt sätt, ta del av en annan persons erfarenheter och upptäcka nya detaljer.

Urvalet från konstsamlingen, som speglar bredden av den offentliga konst som vi äger gemensamt, har gjorts av konstnären Björn Larsson (Ockelbo/Stockholm). Genom konstnärens blick kan verk som idag inte har en självklar plats lyftas och sättas i nya perspektiv. Björn har också fått ett curatoriellt uppdrag att gestalta utställningen och har satt utställningens titel - Doktor Landelius konstsamling.

De verk som valts ut har visats upp för elever från skrivarlinjen på Bollnäs folkhögskola, som under en månads tid arbetar med att sätta ord på och tolka verken. Konstnärens urval och elevernas texter utgör grunden för en utställning som kommer att visas på Gävle sjukhus för allmänhet, brukare och personal.

Texterna kommer även att läsas in av skådespelare från Folkteatern Gävleborg för att ge verken och texterna ytterligare en dimension. Inläsningarna kommer att läggas in i appen KOF-Konstfiktion & fakta där även bilder på utställningen och en intervju med konstnären Björn Larsson och Maria Lang, ansvarig för skrivarlinjen på Bollnäs folkhögskola, kommer att publiceras. Kring konstnärens urval och tematik samt elevernas texter kommer pedagogiska insatser såsom workshops, visningar, föreläsningar och samtal riktade till allmänhet och specifika målgrupper att genomföras.

Samarbetspartners

Folkteatern Gävleborg 

Skrivarlinjen Bollnäs folkhögskola