Arkiv - Vad görs i Gävleborg

Beskrivning av tidigare projekt som genomförts i Gävleborg.

Att använda kultur och olika konstformer inom folkhälsa, vård och rehabilitering är ingen självklarhet. Många insatser görs i form av tidsbegränsade projekt som sedan inte följs upp. Även om de varit framgångsrika, glöms de i många fall bort.

Det här arkivet är tänkt att samla rapporter om avslutade och utvärderade projekt inom området Kultur och hälsa från hela Gävleborg. Organisationer, föreningar och kommuner är välkomna att lämna bidrag till denna regionala erfarenhetsbank.

Den som lämnar in material för publicering ansvarar för upphovsrättsliga frågor.

För aktuella projekt se Vad görs i Gävleborg?

Tidigare projekt