Wij trädgårdar. Foto Pernilla Hed.

Vad görs i Gävleborg?

Hudiksvall hela livet

" Hudiksvall hela livet skapar och erbjuder kulturaktiviteter för och med äldre. Kulturen används som resurs för att främja hälsa och för individens utveckling hela livet. Man vill bidra till ett meningsfullt åldrande, förändra samhällets normer kring åldrandet, samt bidra till att äldre betraktas och används som en samhällsresurs."


Artist in hospital-uppdrag

Under de senaste 10 åren har flera konstnärer haft uppdrag att utifrån ett konstnärligt perspektiv undersöka sjukhusmiljön, verksamheten och platsen, vilket kan agera drivmedel och perspektiv i vårdutveckling.

Dessa uppdrag har bland annat resulterat i Matilda Rutas videoverk Sjukhusfåglarna som är installerad i dioraman på barnmottagningen i Gävle och vars berättelse har givits ut som barnbok Ninna och sjukhusfåglarna och Anna Asplinds upplevelsepromenad 732 m i Gävle – Dancewalks på Gävle Sjukhus.

Hösten 2016 publicerades Marie Bondesons bok Elefanten och jag – en flugas betraktelser i psykosvården. Det är en artist book, en slags konstnärlig dagboksskildring av olika perspektiv på en psykosavdelningen utifrån studiebesök, workshops, dialoger och gemensamma reflektioner med medarbetare, patienter och anhörigföreningar i såväl Gävle som på andra orter.

.