Regionalt nätverk för kultur och hälsa i Gävleborg

Är du intresserad av att delta i ett regionalt nätverk för att gemensamt kompetenshöja inom fältet kultur och hälsa i Gävleborg? Vill du dessutom sprida erfarenheter från projekt och ta del av forskningsresultat som skulle kunna gynna din verksamhet? Kontakta vår kulturstrateg, då får du även information direkt om Kultur Gävleborg är med och arrangerar seminarier eller konferenser inom fältet.