Kultur och hälsa

Kultur och hälsa är ett vitt begrepp. Det rymmer allt ifrån en analys av effekten av att uppleva eller sysselsätta sig med kultur till regelrätta behandlingsmetoder som utgår ifrån kultur för särskilda patientgrupper. Det är också kultur som ett mervärde i gestaltning av vård- och omsorgsmiljöer och meningsskapande aktiviteter inom vård- och omsorgsverksamhet.

Begreppet brukar delas upp i följande fyra delar:

  • Kultur som hälsoförebyggande
  • Kultur i vård- och omsorgsmiljö
  • Kulturterapi
  • Kulturunderstödd rehabilitering

Kultur och hälsa kan ses som ett raster igenom vilket en kan se effekterna av att uppleva eller sysselsätta sig med kultur oavsett om det är på professionella scener eller som nyfiken ideellt aktiv, i offentlig verksamhet eller i favoritfåtöljen hemma. Utan att för den skull kompromissa med kulturens egenvärde och kvalitet.

Kultur i en vid bemärkelse kan ses som en mötesplats där kommunikation, analys, begreppsbildning, identitetsskapande, social gemenskap, känslomässig utlevelse och välbefinnande samspelar.  Kultur triggar oss emotionellt, motoriskt, kognitivt och socialt.

Det produceras forskning såväl nationellt som internationellt och resultaten är mycket tydliga. Konst och kultur kan hjälpa oss:

  • Att behålla hälsa, underlätta tillfrisknande och stötta oss att leva bättre och längre liv
  • Att möta stora utmaningar inom vård och omsorg, åldrande, kronisk sjukdom, ensamhet och psykisk ohälsa
  • Att spara pengar inom vård och omsorg

Välkommen att läsa mer om hur Region Gävleborg arbetar med kultur och hälsa!