Pristagare och stipendiater 2017.

Sök bidragsstöd

Region Gävleborg delar år 2019 ut kulturstipendier, världsarvsstipendium och kulturpris för att stödja, uppmuntra och hedra betydelsefull verksamhet inom kulturområdet.

Kulturstipendier och kulturpris delas i första hand ut till enskilda utövare inom kulturområdet som är bosatta inom Gävleborgs län, eller som genom sin verksamhet eller sin person har anknytning till länet.

Läs om pristagarna

2018 delades sex kulturstipendier ut av totalt 52 ansökningar. Två kulturpriser delades ut.

Region Gävleborgs kulturpriser och kulturstipendier 2018 


Kulturstipendium

Totalt sex arbetsstipendier om vardera 25 000 kr delas ut. Meningen med stipendierna är att ge utövare inom kulturområdet möjligheter att förkovra sig inom sitt område eller förverkliga projekt som är konstnärligt spännande och förnyande men kommersiellt osäkra.


Världsarvsstipendium/residens

Kulturpris delas ut till två personer. Priset som består av ett konstföremål delas ut för att hedra en för Gävleborgs län värdefull kulturgärning.


Ansökan och förslag

Ansökan om kulturstipendium, förslag på kulturpristagare och världsarvsstipendium/residens görs endast digitalt via kulturdatabasen. Det finns snabbhjälp i kulturdatabasen att tillgå.

För att ansökan/förslag ska kunna behandlas måste alla uppgifter och ev. bilagor vara noggrant och utförligt ifyllda. Tänk också på att det material vi tar emot av dig blir offentlig handling.

Ansökningsperioden för såväl kulturstipendier, världsarvsstipendium/residens som kulturpris pågår mellan 4 december 2018 och 4 februari 2019. 


Redovisning

Du får gärna lämna en redovisning av hur du använt ditt kulturstipendium. Detta sker via kulturdatabasen. Region Gävleborg vill gärna ha redovisningen senast ett år efter att kulturstipendiet beviljats.