Aktuella uppdrag

Just nu finns det inga konstnärsuppdrag att söka. Välkommen att anmäla ditt intresse. Då får du information i de fall vi annonserar om konstnärliga miljögestaltningsuppdrag i samband med om-, ny- och tillbyggnationer, samt finns med i det register på konstnärer som vi använder i samband med research inför inköp och uppdrag.