Aktuella uppdrag

ARTIST IN HOSPITAL är Region Gävleborgs återkommande vistelseprogram där konstnärer bjuds in för att verka i, skapa en konstnärlig förståelse för och på olika sätt gestalta delar av länets vårdmiljöer. Under 2019 är städcentralen på Gävle sjukhus föremål för den konstnärliga interventionen.

Städcentralen på Gävle sjukhus ansvarar för rengöring av redskap, maskiner och övrigt städmaterial som används inom sjukhusets verksamheter. Det är också från städcentralen som den personal som arbetar med det operativa arbetet gällande hygien och sanitet på sjukhuset hämtar sitt arbetsmaterial och planerar sitt arbete vilket innebär att lokalerna även består av konferensrum, maskinverkstad och materialförråd. Lokalerna är placerade i en av sjukhusets kulvertar och har genomgått en större ombyggnation och modernisering för att skapa bättre och effektivare flöden.

På ett sjukhus finns höga hygienkrav och det är av yttersta vikt att städfunktionen fungerar som den ska för att kunna säkerställa en god vårdmiljö. Samtidigt är det en funktion som ska synas så lite som möjligt och inte påverka övriga verksamheters arbete. Det är kanske först när städningen inte fungerar som den blir synlig? Städ är också en funktion som ofta effektiviseras genom nya material, maskiner och flöden, men effektivisering för vem och vilka konsekvenser kan effektiviseringarna leda till?

Ramverk

Under artist in hospital-uppdraget arbetar du aktivt på och med platsen samt med de människor som arbetar med städ och hygien, men även med dem som blir brukare av funktionen. 

Du ska arbeta med en helhet och utifrån ett konstnärligt perspektiv skapa förståelse för städcentralen som plats men också för de erfarenheter, praktiker och villkor som är förknippade med städningen av våra vårdmiljöer. I relation till den hierarki av funktioner som är förenade med sjukvård kan städning möjligen betraktas som något prestiglöst.

Samtidigt är städning en grundläggande förutsättning för de sterila miljöer som vården kräver, för att undvika smittorisker och härdar av bakterier.Vilka humanistiska värden och betydelser döljer sig i och överskuggas av kraven på en desinficerad miljö och det moderna samhällets ständiga strävan efter effektiviserade flöden? Vilka är människorna som jobbar med städ och hygien på ett sjukhus? Vilka villkor får de för att utföra sitt arbete och vad händer när det inte fungerar? Vilka värden effektiviseras bort när kostnader pressas? 

Undersökning produktion och presentation

Kultur Gävleborg erbjuder ett 5 veckors residency för en konstnär under 2019. Uppdraget är uppdelat i tre sekvenser: undersökning, produktion och presentation. Du bör kunna tillbringa ca två dagar/vecka eller motsvarande på sjukhuset under projektets gång och leverera slutprodukt senast december 2019. Ersättning utgår mellan 85 000: - och 150 000:-.

Uppdraget tilldelas endast konstnärer med konsthögskoleutbildning eller motsvarande. Skicka in en kortfattad projektidé (ingen skiss) där du presenterar hur du skulle vilja arbeta med platsen och den specifika verksamheten samt en offert innehållandes nedanstående punkter senast senast den 31/3-2019 till konst@regiongavleborg.se

  • Kontaktuppgifter
  • Kostnadsförslag
  • Hemsida
  • CV
  • Personligt brev
  • Referensprojekt 

Ersättningen ska täcka omkostnader och arvode i 5 veckor, företrädesvis under perioden april-sept 2019. Uppdraget är öppet för alla typer av konstnärliga uttryck.

Region Gävleborg kommer att tilldela uppdraget till den konstnär som bedöms ha det ekonomiskt mest fördelaktiga förslaget där en sammanvägd bedömning görs mellan pris och kvalitét.

Har du fler frågor?

Kontakta: jenny.j.nilsson@regiongavleborg.se